Trapp

Vi leverer ferdig forskalling til betong trapper. 

  1. Design: Først utvikles et detaljert design av trappen i et CAD (Computer-Aided Design) -program. Dette inkluderer dimensjonene, formene og eventuelle spesielle funksjoner som ønskes for trappen.
  2. CNC-programmering: Designet overføres til en CNC-maskin ved hjelp av spesialisert programvare. CNC-maskinen styres av en datamaskin som følger de programmerbare instruksjonene og gjennomfører de nødvendige kuttingene og bearbeidingene på forskalingen.
  3. Materialforberedelse: Råmaterialer som betongforskalingstavler eller -plater blir kuttet til riktig størrelse for å danne forskalingen av trinnene. Disse lages i 18mm forskalingsplater
  4. CNC-maskinering: Den forberedte forskalingen mates inn i CNC-maskinen, og den programmerbare fresen utfører de nøyaktige kuttene og bearbeidingene som er spesifisert i designet. Dette kan inkludere utskjæringer, relieffmønstre, teksturer og eventuelle tilpasninger som er nødvendige.
  5. Verifisering og kvalitetskontroll: Etter at CNC-maskineringen er fullført, blir resultatet verifisert og kontrollert for nøyaktighet og kvalitetssikring. Eventuelle justeringer eller rettelser blir gjort om nødvendig.
  6. Støping: Når CNC-forskalingen er klar, blir den brukt som en form for å støpe trappetrinnene. Betongen blir deretter hellet og får herde i henhold til vanlige betongstøpeprosedyrer.